Tietoa Parempi Vireen yksityisyydestä

Parempi Vire –palvelun yksityisyys

 • Parempi Vire –palvelu on yhteisöllinen hyvinvointipalvelu, joka motivoi käyttäjiään terveellisiin elämäntapoihin ja muihin elämän ja työelämän laatua parantaviin tekoihin. Palvelun käyttäjä omistaa palveluun tallettamansa tiedot ja hallitsee omien tietojensa jakamista muille palvelun yksityisyysasetuksilla.
 • Vertaistuki, eli työ- ja muiden kaverien keskinäinen kannustus voi olla merkittävä motivaattori liikuntatottumusten ja muun aktiivisuuden edistämisessä. Mikäli tällainen sosiaalisuus kuitenkin tuntuu vieraalta, Parempi Vire toimii mainiosti myös henkilökohtaisena hyvinvoinnin päiväkirjana.
 • Parempi Vire ei jaa automaattisesti käyttäjien merkintöjä muille käyttäjille, ja käyttäjä voi hyödyntää palvelua jakamatta merkintöjään kenellekään.


Yhteenveto palvelusta ja yksityisyydestä

 • Parempi Vire on yhteisöllinen hyvinvointipalvelu, joka motivoi terveellisiin elämäntapoihin ja muihin elämän ja työelämän laatua parantaviin tekoihin
 • Palvelun aloitusnäkymä on sosiaalinen "feed" eli uutisvirta, jossa näet palvelussa kaveriksi hyväksymiesi käyttäjien kirjaamat aktiviteetit ja voit kannustaa heitä
 • Käyttäjä omistaa palveluun syöttämänsä tiedot ja päättää itse, kuka näkee hänen tietojaan
 • Käyttäjä voi säätää yksityisyyttään kahdella tasolla: yksityisyysasetuksilla ja sosiaalisen verkoston muodostamiseen käytetyillä kaverisuhteilla
 • Kaverisuhteet määrittävät automaattisen jakamisen: kaverisi näkevät sinun viimeisimmät merkintäsi omassa sosiaalisessa uutisvirrassaan
 • Yksityisyysasetukset määrittävät, kuka pääsee halutessaan näkemään käyttäjäprofiilisi alle kertyneet tiedot (syöttämäsi profiilitiedot ja tekemäsi ei-yksityiset merkinnät)
 • Palvelua voi käyttää, vaikka ei jakaisi omia merkintöjään kenellekään. Käyttäjä voi säätää haluamansa merkinnän täysin yksityiseksi, jolloin edes kavereiksi hyväksytyt eivät näe merkintöjä
 • Yrityksen ylläpitäjä näkee käyttäjien aktiivisuudesta laadittuja yhteisötason yhteenvetoraportteja, mutta ylläpitäjät eivät näe yksittäisten käyttäjien yksittäisiä merkintöjä
 • Lopettaessaan Parempi Vire -palvelun käytön käyttäjä voi hyödyntää palvelussa luomiaan tietoja automaattisesti syntyvän ilmaisen HeiaHeia-palvelun käyttäjätilin kautta. Tällöin käyttäjä voi jatkaa omien tietojensa käyttöä HeiaHeia-palvelussa, ladata palveluun tallentamansa tiedot itselleen, tai poistaa käyttäjätilinsä ja sen tiedot.


Yksityisyys ja työyhteisön kampanjoihin osallistuminen

 • Parempi Vire -palvelussa yksityisyysasetukset ja kaverisuhteet vaikuttavat tietoihin, joita muut käyttäjät voivat nähdä käyttäjästä ja hänen merkinnöistään. Ratkaisevaa on palvelussa muodostettu kaveruussuhde.
 • Osallistuminen työyhteisön kampanjoihin ei edellytä yksittäiseltä käyttäjältä liikuntatietojen jakamista työkavereille. Vaikka käyttäjä pitäisi kaikki merkintänsä yksityisinä ja vaikka hän ei ole lisännyt tai hyväksynyt ketään kaverikseen palvelussa, käyttäjän kirjaukset lasketaan mukaan työyhteisön yhteisiin liikunta- tai hyvinvointitilastoihin, ilman että hänen yksittäisiä merkintöjään raportoitaisiin työantajalle yksilöidysti.
 • Osa työantajista tai muista palvelua loppukäyttäjille tarjoavista tahoista palkitsee osallistujia aktiivisuudesta. Tietojasi käytetään palkitsemiseen vain, jos olet antanut aktiivisen suostumuksesi palkitsemisohjelmiin osallistumiselle tilinluonnissa tai palvelun asetuksista. Tarjoamme palkitsemisen avuksi sovelluksen käytöstä käyttäjälistauksia eri tason ylittäneistä käyttäjistä: määrätyn tavoitteen saavuttaneet, keskimäärin yli 2.5h viikossa liikkuneet, keskimäärin yli 10000 askelta päivässä ottaneet tai “hyvinvointipisteissä” tason 2 saavuttaneet. Lisäksi työnantajilla saattaa olla omia ohjelmiaan, kuten liikunnan seuranta Kiky-tunteina, kilometrikisat, valokuvakampanjat, yms.


Kaverien lisääminen ja kaverikutsujen hyväksyminen

Parempi Vire -palvelussa on mahdollistaa jakaa liikunta- ja muita merkintöjä työkavereiden kesken lisäämällä heidät kavereiksi palvelussa. Kaveriksi lisättävän täytyy vahvistaa kaverikutsu.

 • Kaverien lisääminen: Tili > Kaverit > Lisää kavereita ? + ikoni (avaa työkaverit)).
 • Kaverikutsun hyväksyminen:
  • Kaverikutsu tulee tilin postilaatikkoon, jossa voit käydä sen hyväksymässä tai hylkäämässä. (Tili > Viestit)
  • Kaverikutsusta tulee myös ilmoitus käyttäjän sähköpostiin.


Ketkä näkevät käyttäjän tiedot (profiilin ja merkinnät)?

Käyttäjä voi valita kolme eri yksityisyysvaihtoehtoa, jotka määrittelevät, kuka pääsee katsomaan käyttäjän profiilia ja harjoitusmerkintöjä. Valinnat tehdään kohdasta Asetukset.

 • Vain kaverini ja kollegani. Parempi Vire -kaverit ja saman Parempi Vire -yhteisön käyttäjät näkevät profiilin ja merkinnät. Muut käyttäjät näkevät vain käyttäjän nimen ja kuvan.
 • Vain kaverini palvelussa Parempi Vire. Tiedot näkyvät vain Parempi Vire -kavereiksi lisätyille työkavereille. Muut käyttäjät näkevät vain käyttäjän nimen ja kuvan.
 • Kaikki palvelun Parempi Vire -käyttäjät. Tällöin profiili on kaikkien Parempi Vire ja HeiaHeia -käyttäjien nähtävissä.

Ketkä saavat uutisvirtaansa käyttäjän Parempi Vire -palvelussa tekemät merkinnät?

Käyttäjän merkinnät näkyvät vain hänen Parempi Vire -kaveriensa uutisvirrassa. Tämä koskee myös työyhteisöjä: vain työkaverit, jotka ovat hyväksyneet toisensa kavereiksi, näkevät toistensa merkinnät uutisvirrassaan.


Muita yksityisyysasetuksia:

 • Paikka- ja karttanäkymän yksityisyysasetuksia voi säätää: käyttäjä voi muokata jakaako merkintöjensä paikka- ja karttatietoa muiden käyttäjien kanssa (kohdasta Asetukset)
 • Yksittäisen harjoituksen tai muun kirjauksen yksityisyys: Vaikka käyttäjällä on palvelussa kavereita, merkinnät voi kirjata ”yksityisenä”, jolloin niitä ei jaeta palvelun kavereille. Tämä onnistuu suorituksia kirjattaessa tai takautuvasti muokkaamalla jo kirjattuja suorituksia. Asetusta voi säätää yksittäisen kirjauksen kohdasta ”yksityinen”.
 • Tiettyjen kirjausten oletusasetus on yksityinen: Liikuntakirjaukset ovat oletuksena jaettavia, mutta esimerkiksi paino-, askel-, uni-, ateria-, sairauspäivä- ja muistiinpano-kirjaukset on oletusarvoisesti määritelty yksityisiksi, eikä niitä siis jaeta palvelussa, ellei käyttäjä tätä erikseen valitse (poistamalla valinnan kirjauksen kohdasta ”yksityinen”). Myös palvelun kautta toteutetut kyselyt ja niiden vastaukset ovat yksityisiä, myös silloin jos niitä käytetään palautteen keräämiseen.


Mitä tietoa näkyy palveluntarjoajalle ja työyhteisön pääkäyttäjälle?

 • Käyttäjä omistaa itse palveluun tallettamansa tiedot ja käyttäjällä on oikeus poistaa käyttäjätilinsä tai irrottaa se yrityksen yhteisöstä halutessaan. Tällöin käyttäjän tulee olla yhteydessä palvelun asiakastukeen (asiakastuki@parempivire.fi) tai oman yhteisönsä pääkäyttäjään.
 • Kun Parempi Vire -käyttäjä poistuu tai poistetaan yhteisöstä, hän saa automaattisesti palvelusta viestin ilmaisen HeiaHeia-palvelun tilin käytöstä, jonka kautta käyttäjä voi jatkaa tietojensa hyödyntämistä HeiaHeia-palvelussa, ladata itselleen palvelussa tallentamansa tiedot, tai poistaa käyttäjätilinsä ja sen tiedot.

Parempi Vire -palvelun tietosuoja perustuu Suomen henkilötietolakiin, Työelämän tietosuojalakiin ja EU:n tietosuoja-asetukseen.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.