Luotaamon uudet ominaisuudet

Tästä artikkelista löydät Luotaamon uusien ominaisuuksien julkaisuilmoitukset, jotka myös lähetämme adminkäyttäjien sähköposteihin.


#9 Julkaisuilmoitus - Elokuu 2019

Luotaamon uudet ominaisuudet:

1. Luotaamon etusivu ja rakenne ovat uudistuneet

Luotaamon etusivun päivittymisen myötä ohjeille on luotu oma sivu, josta ne löytyvät selkeämmin aihealueittain. Yksinkertaistimme navigoinnin rakennetta luomalla Käyttäjähallinta -sivun, johon niputimme käyttäjät, tiimit ja tunnisteet. Näiden lisäksi Kyselyt -sivun alta löytyy kyselyiden lisäksi myös Raportit -välilehti.

2. Parempi Vire sovelluksen käytöstä näkee kattavammat statistiikat

Parempi Vire sovelluksen käytöstä löytyy nyt kattavammat statistiikat Luotaamon Parempi Vire -sivulta. Näet täältä hyvinvointitasojen jakauman, viimeisimmän Oma Vire kyselyn tulokset sekä vuoden aikana kertyneet askeleet, kilometrit, harjoitustunnit ja kannustukset. Pystyt tarkastelemaan statistiikkoja tiimitasolla, jos tiimissä on vähintään viisi sovelluksen käyttöön ottanutta.

3. Tulevista kampanjoista on mahdollista saada käyttäjälistauksia

Luotaamoon tuodaan Parempi Vire kampanjan jälkeisten statistiikkojen yhteyteen TOP käyttäjälistauksia eri tason ylittäneistä käyttäjistä: määrätyn tavoitteen saavuttaneet, keskimäärin yli 2.5h viikossa liikkuneet, keskimäärin yli 10000 askelta päivässä ottaneet tai "hyvinvointipisteissä" tason 2 saavuttaneet. Saat käyttäjälistaukset seuraavan kampanjan jälkeen, mikäli sovelluksen käyttäjät ovat antaneet aktiivisen suostumuksen listauksissa näkymiseen. Käyttäjälistausten avulla pystyt palkitsemaan kampanjan aktiivisimmat osallistujat. Mikäli haluat palkita käyttäjiä kampanjan jälkeen, kannattaa sinun viestiä loppukäyttäjille, miten he pääsevät mukaan käyttäjälistauksiin ja näin palkitsemiseen. Lue lisää onnistuneesta loppukäyttäjäviestinnästä täältä.

4. Tiimit -sivullla näkyy tiimien hierarkiarakenne 

Tiimit -sivulle on lisätty tiimien hierarkiarakenne. Tämä helpottaa organisaation hahmottamista ja mahdollistaa myös rakenteen helpomman muokkauksen. Jos muokkaat tiimien hierarkiaa Tiimit -sivulla, päivittyy siinä tiimissä olevien käyttäjien tiimitiedot samalla. 

#8 Julkaisuilmoitus - Toukokuu 2019

Luotaamon uudet ominaisuudet:

1. Avoimen kysymyksen lisäys kyselyihin

Työvire ja Työyhteisövire -kyselyissä pystyt jatkossa kysymään myös omia avoimia kysymyksiä. Omien kysymysten lisääminen toimii kuten ennekin, jatkossa vain valitaan haluttu vastausvaihtoehto avoin tai skaalavastaus (1-5). Muutoksen yhteydessä nostimme omien kysymysten määrän kahdesta kolmeen. Voit valita vapaasti vastausvaihtoehdot lisätyille kysymyksille. Lisäksi lisäsimme mahdollisuuden järjestää omia kysymyksiä haluttuun järjestykseen. Avoimen kysymyksien vastaukset löydät kyselyn päättymisen jälkeen Raportit-sivulta lataamalla raportin CSV-tiedoston.

2. Älykkäämpi vertailuhistoria

Raporttien vertailuhistorian älykkyyttä on parannettu. Nyt on mahdollista verrata aikaisempia raportteja keskenään Historia -välilehden kautta. Raportti tunnistaa edellisestä kysellystä samat sekä riittävän samankaltaiset kohdejoukot ja näyttää vertailun edellisiin kyselyihin. Päivitys auttaa tulosten vertailua ja muutosten havainnoimista, vaikka kyselyä ei tehtäisi koko henkilöstölle.  Älykkäämpi raportti poimii vertailuun samat ja samankaltaiset kohdejoukot automaattisesti. 

Näiden lisäksi olemme tehneet palveluun yleisiä parannuksia.

#7 Julkaisuilmoitus - Tammikuu 2019

Luotaamon uudet ominaisuudet:

1. Näet aikaisempien kyselyiden tulokset raportin Historia-välilehdellä

Pystyt seuraamaan kyselyiden tulosten kehitystä yhä paremmin raportin uudelta Historia-välilehdeltä, jos olet toteuttanut  saman kyselyn vähintään kaksi kertaa samalle joukolle. Näet Historia-välilehdeltä vertailun edellisen kyselyn vastausten keskiarvoon sekä jakaumaan. Mikäli havaitset historiatietojen näkymisessä epäkohtia, olethan meihin yhteydessä (admin@luotaamo.fi).

2. Pystyt jakamaan raportit helpommin esimiehille

Voit määritellä Luotaamoon tuotuja työntekijöitä esimiehiksi ja jakaa heille kohdistettuja raportteja helpommin. Määrittele työntekijöille tiimit, joille he ovat esimiehinä joko CSV-tiedoston tuomisen yhteydessä tai Käyttäjät-sivulta Muut toiminnot painikkeen alta. Raportin luomisen jälkeen pystyt jakamaan niitä helposti Raportit-sivulta Näytä raportti painikkeen viereisestä pudotusvalikosta. Valitse kaikki tai osa esimiehistä, joille haluat lähettää kohdistetun raportin. Valitut esimiehet vastaanottavat sähköpostin, jonka kautta pääsevät tutustumaan raporttiinsa.

3. Raporttinäkymän saa ladattua pdf-tiedostoksi

Voit ladata raporttinäkymästä tulostettavan version, jonka voi myös tallentaa pdf-tiedostoksi omalle koneelle. Valitse raportille haluamasi tulosjoukko ja lataa siitä tullut raportti pdf:ksi Tulostettava versio painikkeesta. Tiedosto latautuu koneellesi.

#6 Julkaisuilmoitus - Marraskuu 2018

Luotaamon uudet ominaisuudet

1. Näet raportissa vertailuluvun edellisen kyselyn tuloksiin

Pystyt seuraamaan kyselyiden tulosten kehitystä ja näet aina vertailutuloksen, mikäli olet tehnyt saman kyselyn vähintään kaksi kertaa samalle joukolle. Vertailu näytetään Työvireen keskiarvosta sekä kaikkien kysymysten keskiarvoista.

2. Pystyt hakemaan raportissa tiimejä ja tunnisteita

Kyselyiden raporttinäkymään on lisätty tiimien ja tunnisteiden hakutoiminnallisuus, joka helpottaa tietyn tiimin tai tunnisteen raportin löytämistä.

3. Saat ladattua kyselyn tulokset helposti Exceliin raportit-sivulta

Kyselyn tulokset saa ladattua Excel-tiedostoon raportit-sivullta. Tiedostossa data on esitetty niin, että sitä on helppo tutkia ja siitä voi halutessaan muodostaa omia kaavioita ja taulukoita.

4. Tiimi- ja tunnistekohtaisten vastausprosenttien kehittymistä voi seurata kyselyn ollessa auki

Kyselyn ollessa auki pystyt seuraamaan vastausprosenttien kehittymistä myös tiimi ja tunniste kohtaisesti. Klikkaamalla kyselyt-sivulta kyselyä saat avattua "Näytä vastausprosentit" -näkymän. Tähän näkymään päivittyy kaikkien tiimien ja tunnisteiden vastausten tilanne. Löydät helposti tietyn tiimin tai tunnisteen käyttämällä näkymässä olevaa hakutoiminnallisuutta. Voit palata vastausprosentteihin myös kyselyn sulkeutumisen jälkeen.

#5 Julkaisuilmoitus - Syyskuu 2018

Luotaamon uudet ominaisuudet:

1. Vertailuraportissa näkyy nyt keskiarvon lisäksi vastausten jakaumat

Kun vertailet tiimien ja tunnisteiden tuloksia keskenään, näet keskiarvon lisäksi miten vastaukset ovat jakautuneet viiden eri vastausvaihtoehdon kesken.

2. Tiimt- ja tunnisteet-sivuilla on hakutoiminnallisuus

Tiimien ja tunnisteiden hallinnointi on nyt helpompaa, kun niiden sivuilla on hakutoiminnallisuus.

3. Kyselyyn pystyy vastaamaa latvian ja liettuan kielillä

Olemme lisänneet kaksi uutta kielivaihtoehtoa ja tästä eteenpäin kyselyyn voi vastata myös latvian ja liettuan kielillä.

4. Voit viedä kaikki Luotaamossa olevat käyttäjät CSV-tiedostoon

Luotaamossa olevien käyttäjien vieminen CSV-tiedostoon helpottaa käyttäjien päivittämistä. Voit muokata vietyä CSV-tiedostoa ja tuoda sen uudelleen Luotaamoon.

#4 Julkaisuilmoitus - Kesäkuu 2018

Luotaamon uudet ominaisuudet:

1. Kyselyihin voi vastata nyt useammalla kielellä

Työntekijöiden on nyt mahdollista vastata kyselyyn myös ruotsin, puolan, venäjän ja viron kielillä. Pääkäyttäjä pystyy suomen ja englannin kielen lisäksi määrittelemään työntekijöiden kieleksi ruotsin, puolan, venäjän tai viron, jolloin työntekijät saavat kyselyn heille sopivammalla kielellä.

2. Toteuta pidempi Työyhteisövire -tutkimus kun haluat kartoittaa laajemmin

Voit toteuttaa työntekijöille 50 väittämän Työyhteisövire -tutkimuksen. Tutustu kyselyiden väittämiin Luotaamon Ohjeet-sivulla ja arvioi, kumpi kysely sopii paremmin organisaatiosi tilanteeseen.

3. Käyttäjien on mahdollista vastata kyselyyn ilman sähköpostia

Voit lisätä käyttäjiä Luotaamoon ilman sähköpostiosoitetta käyttämällä henkilökohtaisia ID-tunnuksia. Näin työntekijät pystyvät vastaamaan kyselyyn tunnistautumalla Luotaamoon tuodulla ID-tunnuksella. Jokaisella yrityksellä on oma linkki, jonka kautta pääsee kirjautumissivulle. Tämä linkki pysyy samana ja toimii jokaisessa kyselyssä. Yrityksenne oman linkin löydät Luotaamon Ohjeet-sivulta. Voit myös olla meihin yhteydessä, niin saat linkin ja ohjeistukset ominaisuuden hyödyntämiseen.

#3 Julkaisuilmoitus - Toukokuu 2018

Luotaamon uudet ominaisuudet:

Laajenna Työvire-kartoitusta kahdella omalla väittämällä

Uuden ominaisuuden myötä Työvire-kartoitukseen pystyy nyt lisäämään kaksi omaa väittämää. Omien väittämien lisääminen onnistuu uuden kyselyn luomisen yhteydessä. Kaikkien väittämien vastausvaihtoehdot ovat samat skaalalla Täysin samaa mieltä – Täysin eri mieltä. Omat väittämät tallentuvat palveluun, joten niitä on helppo kysyä uudestaan seuraavissa kyselyissä. Omat väittämät näkyvät raportilla omassa osiossa, eivätkä vaikuta kokonaiskeskiarvoon.

#2 Julkaisuilmoitus - Huhtikuu 2018

Luotaamon uudet ominaisuudet:

1. Lisää, päivitä ja poista käyttäjiä tehokkaasti CSV-tiedoston tuonnin avulla

Käyttäjien lisäämisen, poistamisen ja tietojen päivittämisen voi tehdä nyt tehokkaasti CSV-tiedoston tuonnin avulla. Ennen tiedoston lopullista lataamista järjestelmään pystyt esikatselemaan latauksessa tapahtuvia muutoksia.

2. Helppo tapa lähettää muistutus meneillään olevasta kyselystä

Meneillään olevasta kyselystä on helppo lähettää muistutus Kyselyt-sivulta. Muistutusviesti lähtee ainoastaan niille työntekijöille, jotka eivät ole vielä vastanneet kyselyyn.

#1 Julkaisuilmoitus - Helmikuu 2018

Luotaamon uudet ominaisuudet: 

1. Raporttinäkymässä uusi selkeämpi tiimihierarkia

Helpotimme tiimien valitsemista raporttinäkymässä. Tiimit on nyt jaoteltu organisaatiohierarkian mukaan. Tutustu!

2. Emotiimin asettaminen Luotaamossa

Yksinkertaistimme organisaatiohierarkian muodostamista. Nyt voit lisätä tiimeille emotiimin eli hierarkiassa heti yläpuolella olevan tiimin. Tämä onnistuu Luotaamossa Tiimit-sivulta uutta tiimiä lisättäessä tai vanhaa muokattaessa.

3. Tunnisteiden jakaminen kategorioihin

Samoin kuin emotiimin lisääminen tiimeille, tunnisteille on nyt mahdollista asettaa kategorioita Tunnisteet-sivulta. Kategorioiden lisäämisen jälkeen tunnisteet näytetään kategorian alla, jolloin tunnisteiden valinta on helpompaa raporttia tarkasteltaessa.

4. Työvireen viisiportainen asteikko

Työntekijöiden jakautuminen eri työvireluokkiin on muutettu kolmiportaisesta viisiportaiseksi. Näin tuloksista on helpompi havaita, miten työntekijät jakautuvat eri työvireluokkiin. Työvireen päivitetyt arvot ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja heikko.

5. Uusi väritys vertailunäkymässä visualisoi tuloksen

Tulosten vertailunäkymän palkkien värit kertovat suoraan tuloksen. Vertaillessa tiimien tai tunnisteiden tuloksia keskenään palkkien värit kertovat, millä tasolla kyseisen kategorian tai kysymyksen keskiarvo on. Värit indikoivat samoja arvoja, joita käytämme keskimääräisen Työvireen näyttämisessä (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja heikko).

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.